Gebiedsontwikkeling projecten + deelmobiliteit

Sluisbuurt

Project Sluisbuurt is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat in voorbereiding is in de gemeente Amsterdam. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 3500 eenheden. Het project bevindt zich in de Realisatie-fase.
Realisatie-fase
Gemeente: Amsterdam
Locatie: 1095 KN Amsterdam
Bron: 3

Roelenkwartier

Project Roelenkwartier is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat in voorbereiding is in de gemeente Zwolle. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 500 eenheden. Het project bevindt zich in de Idee-fase.
Idee-fase
Gemeente: Zwolle
Locatie: 8025 BK Zwolle
Bron: 3

Noorderkwartier

Project Noorderkwartier is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat In voorbereiding is in de gemeente Zwolle. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 700 eenheden. Het project bevindt zich in de Plan-fase.
Plan-fase
Gemeente: Zwolle
Locatie:
Bron:

Hanzekwartier

Project Hanzekwartier is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat in voorbereiding is in de gemeente Zwolle. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 850 eenheden. Het project bevindt zich in de Plan-fase.
Plan-fase
Gemeente: Zwolle
Locatie: Campus, 8017 CB Zwolle
Bron: 3

Cartesiusweg

Project Cartesiusweg is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat is in de gemeente Utrecht. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 322 eenheden. Het project bevindt zich in de Gebruik-fase.
Gebruik-fase
Gemeente: Utrecht
Locatie: Cartesiusweg, 3534 BC Utrecht
Bron: 3

De Caai

Project De Caai is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat In voorbereiding is in de gemeente Eindhoven. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 700 eenheden. Het project bevindt zich in de Realisatie-fase.
Realisatie-fase
Gemeente: Eindhoven
Locatie: Hugo van der Goeslaan, 5613 LE Eindhoven
Bron: 3

Gebiedsontwikkeling Projecten + Deelmobiliteit

Aanmelden projecten gebiedsontwikkeling 2023 (#11)

Meerjarig onderzoek deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

We bouwen op Deelmobiliteit.nu aan overzicht en inzicht in de ontwikkeling van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling. We doen dat samen met een aantal kennispartners.

Via dit formulier kun je projecten aandragen en aangeven of je bij wilt dragen aan het onderzoek en de kennisdeling over de succesfactoren.  

Alvast bedankt voor je bijdrage! Team Deesy


Deel 1; Jullie organisatie en ervaring


Deel 2; Kenmerken projecten

Je hebt aangegeven dat jullie projecten met deelmobiliteit in voorbereiding of al gerealiseerd hebben. We zijn benieuwd naar die projecten. We vermelden je project dan op deelmobiliteit.nu 

Per project vragen we naar vier kenmerken (invullen vergt nog geen halve minuut).


MEER dan 1? Klik rechts op het +-teken voor het toevoegen van extra projecten.


MEER dan 1? Klik rechts op het +-teken voor het toevoegen van extra projecten.


Projectkenmerken

We zoeken naar projecten waarvan we ook verdiepende kenmerken mogen beschrijven. Denk daarbij aan organisatie en governance, de geplande voorzieningen, het mobiliteitsconcept en de communicatie. We delen de analyses en resultaten met alle deelnemende partijen. 


Meer informatie en vervolg

Dank voor  je aanmelding! We hebben je email nodig voor de registratie. Geef specifiek aan waarvoor we je email mogen gebruiken.