Gebiedsontwikkeling projecten + deelmobiliteit

Gemeente Dijk en Waard

De Groene Trede

Project De Groene Trede is een nieuwbouwproject met deelmobiliteit dat Gerealiseerd is in de gemeente Dijk en Waard. De ontwikkeling betreft een Mix van woningen & bedrijven met een aantal van 67 eenheden. Het project bevindt zich in de Gebruik-fase.

Gebruik-fase

Locatie: 1704 AD Heerhugowaard
Website: https://henselmans.nl/projecten/de-groene-trede-heerhugowaard-67-appartementen-150197.html
Bron: Gemeente monitor 2023

Bouwopgave

Bouwvolume

aantal woningen 1

Aantal woningen: 67

Aantal hectare :0.18

Appartementen & grondgebonden

Huur & koop

Sociale huur & vrije sector

Algemene voorzieningen

Al aanwezig in het projectgebied

Horeca
Cultuur en ontspanning
Winkels
Sportfaciliteiten
Parken en groen
Kantoren
Scholen

Nieuw gepland of gerealiseerd

Anders.
Horeca
Kantoren
Parken en groen
Winkels
Scholen
Sportfaciliteiten
Cultuur en ontspanning

Mobiliteitsvoorzieningen

Al aanwezig in het projectgebied

Bus-haltes
Treinstation

Nieuw gepland of gerealiseerd

Deelmobiliteit (free floating)
P-garage bovenronds
Mobiliteitshub(s)
Deelmobiliteit (vaste plekken)

Mobiliteitskaders

Mobiliteitsplannen

Er zijn voor dit project gemeentebrede en gebiedspecifieke mobiliteitsplannen.
De te hanteren parkeernormen voor dit gebied zijn vastgesteld.
De volgende mobiliteitsplannen zijn formeel vastgesteld:
Mobiliteitsvisie of -strategie
Mobiliteitsconcept

Parkeernormen​

huidig 6
beoogd 4

Deelmobiliteit

Status deelmobiliteit

Deelmobiliteit is als voorziening opgenomen in het project en reeds vastgesteld als besluit.
De mobiliteitsaanbieders worden gecontracteerd .
De aanbieders in het project zijn al wel geselecteerd en bekend.

Deelmobiliteit soorten

Deelpersonenauto's

Deelmobiliteit volume

Het volume aan deelauto’s dat is gerealiseerd is 1 tot 5 deelauto’s.
Het volume aan deelfietsen of -scooters dat wordt gerealiseerd is Nog niet bekend.

Ontwikkeling aanbod en gebruik

Het aanbod van deelvoertuigen is afgenomen.

Het gebruik van de deelvoertuigen is beneden verwachting.

Maatregelen STOMP

Vormen van mobiliteit die worden actief gestimuleerd of ontmoedigd.

Stimuleren lopen
Stimuleren fietsen
Stimuleren OV-gebruik
Stimuleren deelmobiliteit

Fysieke maatregelen die in het gebied zijn voorzien of al toegepast worden.

Infrastructurele maatregelen die lopen
fietsen en OV stimuleren
Stimulerende maatregelen
Invoeren gereguleerd parkeren
Kwaliteit openbare ruimtes
Autoluwe maatregelen
Hoogwaardige parkeerruimtes en mobiliteitshubs

De gedragsmaatregelen die zijn voorzien of uitgevoerd zijn in het gebied worden.

Promoties met proberen en faciliteren

© 2023 DEESY. All rights reserved.

Aanmelden projecten gebiedsontwikkeling 2023 (#11)

Meerjarig onderzoek deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

We bouwen op Deelmobiliteit.nu aan overzicht en inzicht in de ontwikkeling van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling. We doen dat samen met een aantal kennispartners.

Via dit formulier kun je projecten aandragen en aangeven of je bij wilt dragen aan het onderzoek en de kennisdeling over de succesfactoren.  

Alvast bedankt voor je bijdrage! Team Deesy


Deel 1; Jullie organisatie en ervaring


Deel 2; Kenmerken projecten

Je hebt aangegeven dat jullie projecten met deelmobiliteit in voorbereiding of al gerealiseerd hebben. We zijn benieuwd naar die projecten. We vermelden je project dan op deelmobiliteit.nu 

Per project vragen we naar vier kenmerken (invullen vergt nog geen halve minuut).


MEER dan 1? Klik rechts op het +-teken voor het toevoegen van extra projecten.


MEER dan 1? Klik rechts op het +-teken voor het toevoegen van extra projecten.


Projectkenmerken

We zoeken naar projecten waarvan we ook verdiepende kenmerken mogen beschrijven. Denk daarbij aan organisatie en governance, de geplande voorzieningen, het mobiliteitsconcept en de communicatie. We delen de analyses en resultaten met alle deelnemende partijen. 


Meer informatie en vervolg

Dank voor  je aanmelding! We hebben je email nodig voor de registratie. Geef specifiek aan waarvoor we je email mogen gebruiken.