Onderzoek

Lopende onderzoeken

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken in deelmobiliteit. Doe mee en vorm de toekomst!

Inventarisatie projecten deelmobiliteit

We brengen in heel Nederland de diversiteit aan projecten met deelmobiliteit in kaart. Zowel naar fase als soort project. We doen dit samen met de werkgroep landelijk gebied van Natuurlijk!Deelmobiliteit en met de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Casusboek deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

In opdracht van het nationale programma Natuurlijk!Deelmobiliteit inventariseren we de projectkenmerken – en keuzes van ruimtelijke projecten met deelmobiliteit in heel Nederland. Het onderzoek heeft tot doel zowel overzicht als verdiepend inzicht te krijgen in bestaande casuïstiek. De vragenlijst is vooral in te vullen door gemeentes.

Interesse scan Midden Holland

Dit onderzoek peilt de interesse voor deelmobiliteit onder bewoners, werknemers en werkgevers in opdracht van vijf gemeentes in de regio Midden Holland.

© 2023 DEESY. All rights reserved.