Simon Drolsbach

Simon Drolsbach

Wat is onderscheidend aan jullie organisatie?

Witteveen+Bos is een ingenieurs- en adviesbureau, bestaande uit een breed scala aan specialisten. Hierdoor kunnen we op talloze onderwerpen met betrekking tot gebiedsontwikkeling adviseren.

Welke expertise of rol onderscheid jou binnen je organisatie?

Mijn eigen expertise is in de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.

Wat zie jij als expert als kennisgat in deze markt?

Ik zie dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de betaalbaarheid en deelmobiliteit

Wat gaat volgens jou de groei van deelmobiliteit versnellen?

Mijn visie is dat deelmobiliteit het sluitstuk vormt binnen duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkelingen. De basis is lopen, fietsen en een goed OV netwerk.
1676304208724
Simon Drolsbach

Projectmanagement

Witteveen+Bos

© 2023 DEESY. All rights reserved.