Han-Paul van Westing

Han-Paul van Westing

Wat is onderscheidend aan jullie organisatie?

De naam Deesy staat voor ‘DeelSysteem’; ons primaire doel is kennisdeling over deelmobiliteit. We hebben onze eigen ervaring en kennis omgezet in artikelen, video’s, diverse scans èn het platform Deelmobiliteit.nu

Welke expertise of rol onderscheid jou binnen je organisatie?

Binnen Deesy ben ik de inhoudelijke expert, met een breed netwerk en in de pioniersjaren opgebouwde praktijkervaring. Daarnaast schrijf ik de nieuwsbrieven en basisartikelen zelf.

Wat zie jij als expert als kennisgat in deze markt?

Ik zie al jaren een grote interesse, zowel onder bewoners, bedrijven als bestuurders. De groep die echt tot actie overgaat èn succesvol start groeit echter maar langzaam. Er zijn ook veel factoren die het succes bepalen. De organisatie- en communicatie-aspecten worden daarbij vaak onderschat.

Wat gaat volgens jou de groei van deelmobiliteit versnellen?

De kennis over deelmobiliteit is nog erg versnipperd. Door het bieden van overzicht, inzicht en inspiratie zullen partijen beter voorbereid starten en elkaar kunnen ondersteunen. Dat is de motivatie achter dit platform.
Ons motto is; “Samen realiseren we deelmobiliteit”. Voor echt lokaal succes is een samenspel met gemeente, bewoners, bedrijven en de aanbieder nodig.
1572885184440
Han-Paul van Westing

Data & onderzoek

Deesy

© 2023 DEESY. All rights reserved.