Provincie Noord-Holland

Interesse deelmobiliteit

Resultaten van representatief onderzoek in de provincie

N= 0

Demografische data

Wat is je geslacht?

In welke leeftijdscategorie val je?

Werk je in Noord-Nederland (Groningen, Fryslân of Drenthe)?

Hoe woon je?

Wat is je hoogste afgeronde opleiding?

Mobiliteit situatie

Welk cijfer geef je voor de beschikbaarheid van parkeergelegenheid in je woonomgeving?

Welk cijfer geef je voor de beschikbaarheid van openbaar vervoer in je woonomgeving?

Welk cijfer geef je voor de beschikbaarheid van parkeergelegenheid rond je werkomgeving?

Welk cijfer geef je voor de beschikbaarheid van openbaar vervoer rond je werkomgeving?

Welke vervoersmiddelen gebruik je regelmatig?

Vervoersmiddelen

Beschik je over auto's in je huishouden?

Aantal benzine of dieselauto's in je huishouden

Aantal hybride auto's in je huishouden

Aantal elektrische auto's in je huishouden

Aantal anders aangedreven auto's in je huishouden

Verandering van mobiliteit

Wat zouden motivaties zijn om je reisgedrag te veranderen?*

Welke persoonlijke aanleidingen zouden komend half jaar je mobiliteitsmix kunnen veranderen?

Welk effect op je auto gebruik verwacht je komend half jaar?

Welk effect op je fiets gebruik verwacht je komend half jaar?

Welk effect op je Trein- of bus gebruik verwacht je komend half jaar?

Welk effect op je andere vervoersvormen verwacht je komend half jaar?

Uitproberen deelmobiliteit

Zou je een vorm van deelmobiliteit willen uitproberen, als er in jouw omgeving een pilot zou starten?

Kun je je voorstellen dat je een deelauto gaat uitproberen?

Wat zou voor jou de reden zijn om een elektrische deelauto te gaan gebruiken?

Wat is de reden dat je nog niet eerder gebruikt hebt gemaakt van een deelauto?

Welke vorm van deelauto-gebruik zou het beste bij je PRIVE situatie passen?

Kun je je voorstellen dat je nog een andere vorm van deelmobiliteit gaat uitproberen? Elektrische deelfiets

Kun je je voorstellen dat je nog een andere vorm van deelmobiliteit gaat uitproberen? Elektrische deelscooter

Effecten van deelmobiliteit op de mobiliteitsmix

Kun je je voorstellen dat deelmobiliteit invloed heeft op je auto- of fietsbezit?

Zou een deelauto aankoop van een (extra) auto kunnen uitstellen?

Zou een deelauto de vervanger kunnen zijn voor bezit van je huidige 1e auto?

Zou een deelauto de vervanger kunnen zijn voor bezit van je huidige 2e of 3e auto?

Kun je je voorstellen dat deelmobiliteit invloed heeft op je openbaar vervoergebruik?

Welk aanbod van deelmobiliteit zal jouw openbaar vervoer gebruik het meest bevorderen?

Met deelmobiliteit in mijn WOON-omgeving wordt openbaar vervoer een alternatief voor mij

Met deelmobiliteit in mijn WERK-omgeving wordt openbaar vervoer een alternatief voor mij

Met deelmobiliteit in mijn WOON-omgeving zal mijn openbaar vervoerreis verbeteren.

Deelmobiliteit in werk en woonomgeving

In hoeverre vind je deelmobiliteit een aansprekend idee voor je werkomgeving?

In hoeverre vind je deelmobiliteit een aansprekend idee voor je woonomgeving?

Welke vormen van deelmobiliteit zouden voor jouw woonomgeving interessant zijn?

Deelmobiliteit Bekendheid

Ik wist voor dit onderzoek van het bestaan van deelauto's, - fietsen of –scooters.

Ik heb wel eens informatie opgezocht over deelauto's, -fietsen of –scooters.

Ik heb al eens gebruik gemaakt van een deelauto.

Ik heb al eens gebruik gemaakt van deelfietsen of -scooters?

Je hebt al eens een deelvoertuig gebruikt. Wat zou voor jou de reden zijn om een elektrische deelauto (vaker) te gaan gebruiken?*

Bronnen

Documenten en links naar meer informatie

Interesse-scan Provincie

Deelmobiliteit.nu gebruikt momenteel drie databronnen.

Onderzoeksperiode; maart 2023.

Aantal respondenten;753 

Opdrachtgever; Provincies Drenthe, Friesland, Groningen.

Uitvoering; Deesy ism Enigma Research

Gemeente-scan deelmobiliteit

De gemeentes zijn bron van deze data. Deze zijn verkregen doordat ze de Gemeente-scan deelmobiliteit van Deesy hebben ingevuld. De data worden jaarlijks opnieuw uitgevraagd.

Wil je de status van je gemeente of een update doorgeven? Dat kan via [email protected]

Monitor Deelmobiliteit in Gebiedsontwikkeling

Sinds voorjaar 2022 stuurt Deesy een monitor gebiedsontwikkeling uit naar alle gemeentes in Nederland. Een aantal partners verzenden de monitor naar projectontwikkelaars. Per gemeente wordt het aantal projecten en de status ervan in beeld gebracht.

Een verdiepende casus beschrijving van projecten kan in samenwerking met de gemeente en/of de ontwikkelaar worden opgesteld. Meer weten; mail naar [email protected]

© 2023 DEESY. All rights reserved.